BTW teruggave 

Click here for English

Particulier

Koopt u als particulier, normaal verblijvend buiten de EU, goederen bij Kamera Express en voert u deze goederen binnen 3 maanden na aankoop uit, dan kunt u via ons bedrijf de BTW terugvorderen. Er zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden. U koopt de goederen (incl. BTW) bij ons in de winkel. Belangrijk is dat u uw naam en residentie buiten de EU op de factuur laat zetten. De totale waarde van de factuur moet ten minste €50,- bedragen, inclusief BTW.
U zorgt zelf bij het verlaten van Europa voor een uitvoerstempel op de originele factuur bij het betreffende douanekantoor in de EU (bijvoorbeeld bij de douane op Schiphol). Dit stuurt u vergezeld van een kopie van uw paspoort (waaruit moet blijken dat u normaal buiten de EU verblijft) samen met uw bank/giro gegevens naar Kamera Express B.V., Essebaan 55, 2908 LP Capelle aan den IJssel. Wij maken daarna de door u betaalde BTW onder aftrek van €25,- servicekosten op uw rekening over.

Samenvattend:

 1. Factuurnaam / adres verplicht op naam en residentie buiten EU
 2. Kopie paspoort waaruit blijkt dat persoon buiten EU verblijft
 3. Paspoort staat op dezelfde naam als factuur
 4. Uitvoer binnen 3 maanden na aankoop
 5. Uitvoerstempel en handtekening op originele factuur
 6. De totale waarde van de factuur €50,- of hoger, inclusief BTW
 7. De goederen moeten bij de douane getoond kunnen worden

Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan geen BTW restitutie plaatsvinden. Voor de goede orde delen wij u mede dat bovenstaande punten voorwaarden van de Belastingdienst zijn. BTW teruggaaf is een service van ons bedrijf en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Download hier het 'Export buiten de EU/BTW' formulier.

Zakelijk: bedrijf buiten de EU

De factuur van Kamera Express dient op naam van uw bedrijf met adres buiten de EU opgemaakt te zijn. De aankoop van goederen bij Kamera Express kan alleen tegen het nultarief geschieden, indien er duidelijk bewijs is van uitvoer naar een land buiten de EU. Dit zal, indien Kamera Express de goederen uitvoert middels een vervoerder, geen probleem opleveren. Let op: dit is alleen mogelijk bij landen waar wij naar kunnen versturen.

Producten zelf afhalen

U dient dan aan te tonen dat u een buitenlandse ondernemer bent en dat de goederen de EU hebben verlaten. Laat daartoe altijd de (kopie)factuur aftekenen door de douane en bezorg de afgetekende stukken aan Kamera Express. De factuur dient de navolgende gegevens te bevatten:

Zakelijke aankopen

Doet u zakelijke aankopen en betaalt uw bedrijf BTW buiten de Nederlandse grenzen? Dan is het mogelijk intracommunautair te kopen. U betaalt dan bij ons geen BTW. Wij hebben dan uw bedrijfsgegevens, BTW-nummer en ID nodig.

Wilt u een zakelijke bestelling plaatsen via de website? Maak dan eerst een bedrijfsaccount aan door bij het aanmaken van een account te kiezen voor ‘Bedrijf’ en de gevraagde gegevens in te voeren waaronder uw btw-nummer. Klik hier om een bedrijfsaccount aan te maken.

U ontvangt de goederen (na vooruitbetaling). Het is niet mogelijk de goederen in onze winkel af te halen omdat wij dan niet kunnen bewijzen dat de goederen het land hebben verlaten. Dit geldt alleen voor nieuwe producten. Deze dienst is niet beschikbaar voor particulieren.

Tax refund for private use

A VAT refund is available for non-EU residents buying from Kamera Express privately. It is necessary for the goods to be exported within 3 months of purchase. This procedure has the following conditions attached:

The VAT must be paid in whole when purchasing the goods in store. It is important that your full name and address of your residence outside of the EU are included on the invoice. Please make sure to ask for this, as you will not be eligible for a VAT refund if this information is not included on the invoice.

The total value of the purchase should have an amount of at least €50,-.

When leaving the EU, make sure to get the original invoice stamped with an export stamp from the relevant customs office, for example customs at Schiphol Airport. The products will need to be presented at customs.

To obtain your VAT refund, you will need to send the following to Kamera Express BV, Rietbaan 5, 2908LP, Capelle aan den IJssel, Nederland:

 1. The original invoice with the customs stamp and signature,
 2. a copy of your passport (showing that you are a non-EU resident), and
 3. your bank account/giro information.

Once these documents have been received, Kamera Express will transfer the VAT to your bank account, minus an administration fee of €25,-.

To summarise:

 1. The invoice should contain your full name and non-EU address.
 2. Include a copy of your passport showing that you are a non-EU resident.
 3. The name of the invoice must correspond with the name on the passport.
 4. The goods must be exported within 3 months of purchase.
 5. The original invoice must contain an export stamp and signature.
 6. The total value of the purchase should have an amount of at least €50,-.
 7. The purchased items must be shown at customs.

If any of the above-mentioned conditions are not me, no VAT will be refunded. The conditions are set by the Tax Authorities. VAT Refund is a service provided by our company. No rights can be derived from the service.

You can download the ‘Export outside the EU/VAT’ document here.

Business purchases

When placing an order as a non-Dutch business paying business tax outside of the Dutch borers, your business will be eligible for VAT free purchases. To do this, please include your business information, VAT number, and a copy of a valid ID.

All orders have an administration fee of €25,- and a shipping fee of €20,-.

To place an order, send an email to [email protected] Your order will be shipped once we have received the payment and all items are in stock. The only possible payment method is by bank transfer (IBAN + BIC). All prices can be found on our website.

It is not possible for the order to be picked up from our stores as we cannot prove whether the goods will be leaving the country. All VAT free orders will therefore be only be shipped to addresses outside of the Netherlands. This service is not available for private purchases.