Pasfoto maken bij Kamera Express

Pasfoto laten maken bij Kamera Express

Bij Kamera Express laat u gemakkelijk en snel pasfoto's maken. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van pasfoto's voor officiële documenten voor diverse landen. Pasfoto's voor Paspoort, Identiteitskaart, Rijbewijs, Visa en andere identiteitsdocumenten of een leuke spontane foto, u kunt het allemaal laten maken bij Kamera Express!

Officiële pasfoto's maken

Wij garanderen dat al onze pasfoto's voor officiële documenten aan de gestelde eisen voldoen. Een pasfoto moet aan diverse eisen voldoen om gebruikt te mogen worden op bijvoorbeeld een reisdocument en legitimatiebewijs. Wij zorgen ervoor dat de pasfoto geschikt is voor officiële documenten en zo niet, dan kunt u terugkomen en maken we kosteloos een nieuwe pasfoto.

Internationale pasfoto's laten maken

Behalve pasfoto's voor Belgische documenten maken we ook pasfoto's voor diverse andere landen. Deze foto's zijn ook direct klaar.

Leuke pasfoto's

Wij maken niet alleen officieuze pasfoto's maar ook leuke pasfoto's waarop u mag lachen, bijvoorbeeld voor uw CV, profielfoto voor uw social media of als leuke foto voor in de portemonnee. Natuurlijk kunt u ook voor een pasfoto van kinderen en baby's bij ons terecht.

Pasfoto's laten maken door professionele medewerkers en apparatuur

Bij Kamera Express beschikken we over de modernste apparatuur en professionele medewerkers die speciaal zijn opgeleid om de perfecte pasfoto te maken. De positie en kleuren van de pasfoto worden altijd goed gecontroleerd en aangepast voordat ze worden afgedrukt en u kan altijd zelf meekijken hoe onze vakkundige medewerkers te werk gaan.

 

Wilt u een pasfoto laten maken? Check hier onze openingstijden!

Faire des photos d'identité chez Kamera Express

Faire des photos d'identité chez Photospecialist

Vous pouvez facilement faire faire des photos d'identité chez Photospecialist et en très peu de temps. Nous sommes spécialistes dans les photos d'identité pour les documents officiels de plusieurs pays. Photos d'identité pour Passeport, Carte d'identité, Permis de conduire, Visa et autres documents d'identité, ou juste des photos spontanées sympas, tout est faisable chez Photospecialist !

Faire des photo d'identité officielles

Nous garantissons que toutes nos photos d'identités pour documents officiels satisfont aux exigences particulières. Une photo d'identité doit satisfaire à diverses exigences pour être utilisée à des fins de document de voyage ou d'identité. Nous nous assurons que les photos soient adaptées aux documents officiels et si ce n'est pas le cas, vous pouvez revenir et nous recommençons sans frais supplémentaires.

Faire des photos d'identité internationales

Outre les photos d'identité pour documents belges, nous effectuons également des photos pour d'autres pays. Ces photos se font également en quelques instants.

Photos d'identité sympathiques

Nous ne réalisons pas uniquement des photos d'identité officielles, vous pouvez également nous demander des photos d'identité sur lesquelles vous souriez, pour votre CV par exemple, ou pour votre profil de réseau social ou juste pour les conserver dans votre portefeuille. Bien évidemment, vous pouvez nous confier les photos d'identité de vos bébés et de vos enfants.

Faire faire des photos d'identité par des collaborateurs et des équipements professionnels

Nous disposons chez Photospecialist des équipements les plus modernes et de collaborateurs professionnels spécialement formés pour réaliser des photos d'identité parfaites. La position et les couleurs des photos sont toujours contrôlées et ajustées avant d'être imprimées, et vous avez toujours le droit de regarder comment nos collaborateurs compétents effectuent leur travail.

 

Vous souhaitez faire des photos d'identité ? Vérifiez ici nos horaires d'ouverture !