garantie

Garantie

Op alle nieuwe camera's en lenzen bieden wij standaard minimaal twee jaar garantie. Op alle overige producten is de garantietermijn van de leverancier van toepassing. De geboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten aangaande garantie en conformiteit waar u beroep op kunt doen. Kamera Express heeft geen eigen reparatiedienst en laat defecte producten altijd herstellen door de leverancier of zijn geautoriseerde reparatie instelling.

Defect bij ontvangst (DOA)

Indien u product direct bij ontvangst niet goed functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice, telefoonnummer 025 88 25 77. Als onze leverancier het defect kan bevestigen, ontvangt u in de meeste gevallen een nieuw exemplaar. Let op! Bij het retour zenden van een artikel die al bij ontvangst niet goed of niet functioneert de originele verpakking in zo goed mogelijke staat en compleet meezenden. Het adres voor retourzending van DOA artikelen is: Kamera-Express, Essebaan 55, 2908 LJ Capelle aan den IJssel Nederland.

Garantievoorwaarden

 • Het door u gekochte (op de factuur vermelde) product is gedurende een (op dezelfde factuur aangegeven) periode na aankoopdatum (zoals aangegeven op de factuur) gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 • Indien zich binnen aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (een en ander ter beoordeling van Kamera Express) zal Kamera Express naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.
 • Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
 • Reparaties buiten de garantietermijn worden zo snel mogelijk tegen een redelijk tarief uitgevoerd.
 • Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of onoordeelkundig is behandeld, door anderen dan Kamera Express (of door hen aangewezen reparateurs) gerepareerd is, het product is verwaarloosd, merken en/of (serie)nummers van het product en/of het garantiebewijs zijn verwijderd en/of veranderd.
 • Bij eventuele storing dient het product onder bijvoeging van de aankoopfactuur (c.q. garantiebewijs) en eventuele separate product gebonden garantiebewijzen bij Kamera Express aangeboden te worden.
 • Garantie geldt niet op verbruiksartikelen zoals batterijen, accu’s, lampen, inktcartridges, papier en fotografische emulsiedragers (zoals fotorolletjes) wanneer de verpakking van deze artikelen is geopend, nog voor schade aan een product veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen.
 • Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Uitgesloten van garantie

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie indien dit opzettelijk is gebeurd:

 • Gebroken schermen
 • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
 • Vocht- of waterschade
 • Val- of stootschade

Stappenplan garantie en defecten

Wilt u gebruik maken van uw garantie? Dan vragen wij u het volgende stappenplan aan te houden. Zo kunnen wij uw reparatie zo spoedig mogelijk afhandelen. Wanneer u het artikel ter reparatie opstuurt, volg dan onderstaande instructies:

 • A.u.b. ALTIJD een duidelijke klachtomschrijving bijvoegen.
 • Vermeld ALTIJD uw volledige persoonsgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres. Maak gebruik van ons RMA-formulier.
 • Voeg een kopie factuur/aankoopbon en, indien bijgeleverd, de originele waarborgkaart toe.
 • Uitsluitend het artikel opsturen gerelateerd aan de klacht/het defect. LET OP! accessoires als draagriemen, geheugenkaarten e.d. NIET meezenden.
 • Verpak het artikel goed zodat er geen transportschade kan ontstaan.
 • Wij adviseren uw artikel aangetekend EN verzekerd op te sturen.

Na ontvangst van uw zending, stuurt Kamera Express een ontvangstbevestiging via e-mail. Wij onderzoeken uw klacht en stellen zo snel mogelijk een oplossing voor.

Kosten

De kosten voor het opsturen van een artikel vanuit Kamera Express naar het reparatiecentrum zijn voor onze rekening. Kamera Express stuurt u een prijsopgave indien de reparatie buiten de garantie valt. Op deze prijsopgave dient u wel/niet akkoord te geven. Onderzoekskosten zijn minimaal €75 indien u uw reparatie niet wilt laten uitvoeren en uw product ongerepareerd retour wilt ontvangen (buiten garantie), tenzij anders aangegeven.

Onder "buiten garantie" wordt verstaan:
Val-, stoot-, knel- of vochtschade, forceren en ondeskundig gebruik. U krijgt drie maanden garantie op uitgevoerde werkzaamheden van een reparatie, tenzij anders aangegeven.

De gemiddelde doorlooptijd van reparaties bedraagt 4-5 weken. Dit is slechts een indicatie en dus onder voorbehoud.

De kosten voor het retourneren van producten onder het herroepingsrecht zijn voor de rekening van de consument.

Meer informatie kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden.